Klachtenregeling

- Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
- De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie de folders in de praktijk of de website van de VVH ). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.