Haptotherapie

Haptotherapie steunt in het hervinden van je balans tussen denken-voelen-doen. Vaak ervaren we disbalans pas als er klachten ontstaan. Dan is ons lichaam en/of geest overbelast en is het gevoelsleven minder kleurrijk of blijft het gevoel hangen in oude heftigheden als verdriet, boosheid of angst. De kracht van haptotherapie is de aanraking. In het lichamelijk ervaren van het loslaten van je spanning kan je als mens bijkomen en op jezelf bezinnen. Bezinnen op, hoe is het met me en wat past me wel of niet. In de therapie doe je vervolgens ervaring op en leer je herkennen hoe je lichaam vaak veel sneller dan je kan bedenken weet wat goed voor je is. Vanuit de verschillende ervaringen op de bank, uit de oefening en in het gesprek ontwikkel je meer zicht op jezelf. Zo leer je gaandeweg met verstand je keuzes maken voor kwaliteit in je leven. Haptotherapie steunt je persoonlijke ontwikkeling en is daarmee IK-versterkend.

behandeling

Wanneer Haptotherapie

De basis van mijn beroep haptotherapie is de haptonomie. In gesprekken met verwijzers en cliënten merk ik vaak verwarring over het verschil tussen haptonomie en haptotherapie. Daarover nu eerst helderheid. Haptonomie is een methodiek, dit is een opleiding van 2 jaar en hiermee blijf je als professional werken binnen de grenzen van je oorspronkelijke vak. Zo kunnen verschillende professionals werken op haptonomische basis bijv. de fysiotherapeut, verpleegkundige, psycholoog, personeelsadviseur etc. Haptotherapie is een eigen professionaliteit met een deeltijd opleiding van 5 jaar na een passende HBO/WO opleiding. De indicaties voor de haptotherapie zijn te vergelijken met die voor een psycholoog. Het onderscheid is dat de psycholoog meer werkt vanuit het gesprek, "top-down" en de haptotherapie juist vanuit de lichamelijke ervaring, meer "bottom-up". De GZ letters in het logo van de GZ-Haptotherapeut staan voor professionele kwaliteit. Veel voorkomende klachten van cliënten in mijn praktijk van de afgelopen jaren waren:

- Hoofdpijn
- RSI-klachten
- SOLK
- Studie-/concentratieproblemen
- Onrust bij kinderen
- Pijn
- Depressiviteit
- Hartkloppingen
- Studieproblemen
- Vermoeidheidsklachten
- Angst voor bevallen
- Slapeloosheid
- Rouwverwerking

- Ademhalingsproblematiek
- Angst voor boosheid
- Spanningsklachten
- Terug getrokken gedrag bij kinderen
- Problemen rondom intimiteit en nabijheid
- Problemen in en rondom zwangerschap
- Acceptatieproblemen in de omgang met pijnklachten
- Acceptatieproblemen bij life-events
- Acceptatieproblemen rondom handicaps
- Acceptatieproblemen bij een naderend levenseinde
- Relatieproblemen met partner
- Relatieproblemen met leidinggevende/medewerkers
- Zingevingsproblemen

Behandeling

Een behandeling duurt 45 tot 60 minuten en kost €85,00. In de intakefase kijken we of haptotherapie op jouw vraag een passend antwoord is. Tijdens de intakefase (3 tot 5x) krijgen we zicht op hoe jij van jongs af aan gevoelens hebt kunnen uiten en delen en hoe je dit in de huidige situatie doet. Wanneer jouw vraag en mijn antwoord niet matchen kan ik je steunen in het verwijzen. Om vertrouwd met elkaar te raken is de frequentie in het begin vaak 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Na de intakefase bepalen we in overleg de frequentie van de therapie. Behandeling is volgens afspraak.

praktijk

Vergoeding

Ik ben GZ-Haptotherapeut en geregistreerd bij de VVH, vakvereniging voor haptotherapeuten. De kosten van haptotherapie kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) vergoed worden. Je zorgverzekeraar kan je precies vertellen wat je vergoed krijgt. Je kunt ook hier klikken voor een overzicht van vergoedingen per verzekering. Soms zijn werkgevers en uitkering instanties bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen.

handen